fbpx

Information från VD: Gällande stundande el-kris

Information från VD: Gällande stundande el-kris
september 21, 2022 Linus Axelsson
In Nyheter

Hej,

Följande information finns också på engelska och ryska nedan.

Som du vet så står Europa inför en el-kris med stigande elpriser och eventuellt stora strömavbrott som konsekvens. Vi på EasyFlat kommer att göra vad vi kan för att spara på elen så mycket som möjligt.

Jag är säker på att vi kan ta oss genom krisen om vi alla hjälps åt; personal, leverantörer, kunder och gäster – alla måste göra sin del.

EasyFlats plan för att hantera krisen har flera delar:

 1. Ta bort utrustning som drar mycket el (t.ex. mikrovågsugnar, elektriska element, etc.)
 2. Sänka inomhustemperaturen i alla fastigheter
 3. Arbeta löpande för att spara el (t.ex. slå av belysning, stänga fönster, etc.)
 4. Förbereda fastigheterna för strömavbrott

Vi hoppas att ni är med oss i vårt arbete med att hjälpa Europa genom krisen.

Hälsningar,

Mikael Lundström, VD, EasyFlat

___

Hello,

You’ll find the following information in Swedish and Russian below.

As you know, Europe has an electricity shortage, and we are facing both increased electricity prices and maybe even black outs this winter. We at EasyFlat will do our part in saving as much electricity as we can.

I am certain that we can get through this crisis if we all help out; staff, suppliers, customers and guests must all do their part.

EasyFlats plan to handle the crisis consists of several parts:

 1. Remove equipment that consumes a lot of electricity (e.g., microwave ovens, electric heaters, etc.)
 2. Lower the indoor temperature in all our properties
 3. Work continuously to conserve electricity (e.g., turn off lights, close windows, etc.)
 4. Prepare our properties for black outs

We hope that you will join us in our efforts and help Europe through this crisis.

Best regards,

Mikael Lundström, CEO, EasyFlat

___

Здравствуйте,

Как вы знаете, в Европе не хватает электроэнергии, и этой зимой мы столкнёмся как с повышением цен на электроэнергию, так и, возможно, даже с её отключением. Мы в EasyFlat сделаем все возможное, чтобы сэкономить как можно больше электричества.

Я уверен, что мы сможем преодолеть этот кризис, если мы все приложим усилия: персонал, поставщики, клиенты и гости должны выполнять свою часть работы.

План EasyFlat по преодолению кризиса состоит из нескольких частей:

 1. Уберите оборудование, потребляющее много электроэнергии (например, микроволновые печи, электронагреватели и т. д.).
 2. Понизьте температуру в помещении во всех наших объектах
 3. Работайте над экономией электроэнергии (например, выключайте свет, закрывайте окна и т. д.)
 4. Подготовьте нашe жилье к отключению электричества

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам и поможете Европе преодолеть этот кризис.

Best regards,

Mikael Lundström, CEO, EasyFlat